Witam!

My name is Ewa Żebrowska. I am iOS Developer. Here you can find some projects that I used to do.

"O równości płci będziemy mówić wtedy, gdy więcej kobiet pracowało będzie w rządzie niż w nierządzie"
         A.Majewski